Primer quadrimestre 2021-22

Moral de vida

Seminari de Textos Cristians

Medi bíblic

Pensament medieval I

Teologia Fonamental

Religions comparades

Pedagogia de la Religió

Introducció al Nou Testament

Introducció a l'Antic Testament

Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll

Relats de la passió

Pentateuc i Llibres històrics

Metodologia general i teològica

Llengua hebrea II

Seminari de Síntesi

Història de l'Església I

Segon Quadrimestre 2021-22

Eclesiologia

Arqueologia Cristiana

Història de la música sacra a Occident

Teologia Espiritual

Mariologia

Litúrgia

Filosofia per al present

Fenomenologia de la Religió

Moral fonamental

Sagraments

Didàctica de la religió

Introducció a la Teologia

Psicologia de la Religió

Història de la Filosofia II

Anunciar l'Evangeli a la societat postmoderna del s. XXI

Sociologia de la Religió

Història de la Filosofia I