Horari de Secretaria de l'Institut:

De dilluns a dijous  de 16.00 a 20.00h

A començament de curs s’anunciaran els dies i hores d’atenció als alumnes per part del director i del secretari de l’Institut.

Secretari:
Jordi Simon