Els alumnes que vulguin fer ús de l’aparcament del Seminari hauran de comprar un abonament a la recepció.