Primer Quadrimestre 2019-20

Metafísica

Moral de la vida

Patrologia

Introducció al Nou Testament

Introducció a l'Antic Testament

Pedagogia de la Religió

Psicologia de la Religió

Història de la Filosofia II

Filosofia del quotidià

Pensament medieval II

Medi bíblic

Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religio i enyorança

Relats de la passió de Jesús

Llibres sapiencials i Salms

Antropologia teològica

Cristologia (Manresa)

Moral Fonamental (Manresa)

Didàctica de la Religió (Manresa)

Introducció a l'Antic Testament (Manresa)

Introducció a la Teologia (Manresa)

 

Segon Quadrimestre 2019-2020 (es podran consultar a partir del 7 de gener de 2020)

Història de l'Església I

Ecumenisme

Teologia Espiritual

Mariologia

Fenomenolgia de la Religió

Diàleg interreligiós

Didàctica de la Religió

Introducció a la Teologia

Anunciar l'Evangeli a la societat postmoderna del segle XXI

Cristianisme i filosofia política

Art cristià medieval

Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll

Moral de l'amor i de la sexualitat

Moral Fonamental

Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll

Història de la música sacra a Occident

Sagraments (Manresa)

Introducció al Nou Testament (Manresa)

Pedagogia de la Relgió (Manresa)