Primer Quadrimestre 2020-21

Història de la Filosofia I

Escatologia

Dret canònic

Pedagogia de la Religió

Introducció al Nou Testament

Introducció a l'Antic Testament

Escrits Joànnics

Disseny curricular ESO

Memòria documental: els arxius de l'Església

Metodologia de la tesina

Religions comparades

Història de l'Església II

Relats de la infància

Llibres profètics

Llengua hebrea I

Cartes apostòliques

Moral de l'amor i de la sexualitat (Manresa)

Litúrgia (Manresa)

Introducció al Nou Testament (Manresa)

Introducció a la Teologia (Manresa)

 

Segon Quadrimestre 2019-2020
(estaran disponibles a partir de l'11 de gener)

Cristologia

Evangelis sinòptics i Actes

Moral Social

Moral Fonamental

Didàctica de la Religió

Introducció a la Teologia

Judaisme medieval

Llatí medieval

Art i patrimoni al Bisbat de Vic

Ètica

Introducció a l'Islam

Història del Bisbat de Vic

Antropologia filosòfica

Ateisme, creença i agnosticisme

Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll (Manresa)

Cristianisme i filosofia política (Manresa)

Pedagogia de la Religió (Manresa)

Introducció a l'Antic Testament (Manresa)