Pla d'estudis complet de Batxillerat i Llicenciatura (Grau i Màster) en Ciències Religioses (clicar per veure)

 

Programa 2019-2020

Primer quadrimestre (23 setembre 2019 / 17 gener 2020)

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Metafísica (1r)
4ECTS
Abel Miró
Moral de la vida (2n)
4ECTS
Ester Busquets
DIMARTS
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS / Opt - DECA
Ramon Rial
Patrologia
4ECTS
Joan Torra
DIMECRES
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Constantino J. Pérez de Diego
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Rodolf Puigdollers
DIJOUS
Psicologia de la Religió (1r)
4ECTS *
Joan Ordi
Història de la Filosofia II (1r)
4ECTS
Joan Ordi
DIMECRES
(només Manresa)
Cristologia (3r)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Jaume Casamitjana
 
DIMECRES
(només a Manresa)
Moral Fonamental (2n)
4ECTS - DECA
Xavier Bisbal
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS / Opt - DECA
Fàtima Alemany

 

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS Filosofia del quotidià (2n)
4ECTS * / Opt
Ester Busquets
Pensament medieval II (Ll)
4ECTS *
Abel Miró
DIMARTS
Medi bíblic (Ll)
4ECTS
Irene Llop
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió
i enyorança (Ll)
4ECTS *
Pere Tió
DIMECRES
Relats de la passió de Jesús (Ll)
4ECTS *
Rodolf Puigdollers
Llibres sapiencials i Salms (2n)
4ECTS *
Constantino J. Pérez de Diego
DIJOUS
Antropologia teològica (2n)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Jordi Castellet
 
DIVENDRES
(només a Manresa)
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Jean Hakolimana
Introducció a la Teologia
4ECTS - DECA
Jean Hakolimana

 

Segon quadrimestre (3 febrer 2020 / 5 juny 2020)

  De 18.00 a 19.30h                               De 19.35 a 21.05h                    
 
DILLUNS                 
Història de l'Església I (2n)
4ECTS
Josep Mª Masnou
Ecumenisme (3r)
2ECTS (19.35 a 21.05 - quinzenal)
David Compte
 
DIMARTS
 
Teologia Espiritual (2n)
4ECTS
Pere Oliva
Mariologia (3r)
2ECTS (19.35 a 20.20h)
Pere Oliva
 
DIMECRES
 
Fenomenologia de la Religió (1r)
4ECTS *
F. Xavier Marín Torné
Diàleg interreligiós (3r)
2ECTS * / Opt (19.35 a 20.20h)
F. Xavier Marín Torné
 
DIJOUS
 
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS / Opt - DECA
Toni Ortega
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jordi Castellet
 
DIMECRES
(només a Manresa)
Sagraments (3r)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Xavier Romero
 

 

  18.00 a 19.30h    19.35 a 21.05h
DILLUNS                  
Anunciar l'Evangeli a la societat      postmoderna del segle XXI (Ll)
4ECTS *
Jaume Casamitjana             
Cristianisme i filosofia política (Ll)
4ECTS *
Fermí Dusabe                                             
DIMARTS
Art cristià medieval (Ll)
4ECTS *
Marc Sureda
Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll (Ll)
4ECTS *
Lia Massuet
 
DIMECRES
Moral de l'amor i de la sexualitat  (3r)
4ECTS *
Xavier Bisbal
 
Moral Fonamental (2n)
4ECTS - DECA
Xavier Bisbal
DIJOUS
Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll (Ll)
4ECTS *
Constantino J. Pérez de Diego
 
Història de la música sacra a
Occident (Ll)
4ECTS *
Josep Mª Serra Prat
DIVENDRES
(nomes a Manresa)
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Jaume Balateu
 
 
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS / Opt - DECA
Ramon Rial

 

NOTA INFORMATIVA:

-Marcats amb aquest signe * són els Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

ASSIGNATURES DE 1r, 2n i 3r de GRAU QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2019/2020

Assignatures

ECTS

Història de la Filosofia I 4
Sociologia de la Religió 4
Antropologia filosòfica 4
Teologia Fonamental 6
Escatologia 4
Misteri de Déu 6
Grec Bíblic 4
Metodologia general i teològica 2
Història de l'Església II 4
Moral de la vida 4
Antropologia Teològica 6
Pentateuc i Llibres històrics 4
Llibres profètics 4
Evangelis sinòptics i Actes 6
Litúrgia 4
Moral Social 4
Cristologia 6
Dret canònic 4
Cartes apostòliques 4
Eclesiologia 6
Escrits Joànnics 4
Disseny curricular ESO 4
Seminari de Síntesi 6

 

ASSIGNATURES DE GRAU I MÀSTER (4t i 5è) QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2019/2020

Assignatures                                                                ECTS     
Arqueologia cristiana 4
Memòria documental: els arxius de l'Església 4
Pensament medieval I 4
Llatí medieval 4
Història del Bisbat de Vic 4
La figura femenina en els evangelis 4
Religions comparades 4
Relats de la infància 4
Ètica 4
Llengua hebrea I - (II) 4
Art i patrimoni al Bisbat de Vic 4
Judaisme medieval 4
Introducció a l'Islam 4
Ateisme, creença i agnosticisme 4
La diòcesi de Vic i l'Església catalana a les portes del
1900: Morgades i Torras
4
Metodologia de la tesina (TFM) 4

 

LLENGÜES MODERNES

L'alumne haurà d'acreditar el coneixement d'una llengua moderna a més de la pròpia per poder obtenir el títol de Batxillerat (Grau). En el cas de la Llicenciatura (Màster) s'haurà d'acreditar el coneixement de dues llengües modernes. Tot i que aquest és un requisit per a l'obtenció del títol, s'aconsella obtenir el més aviat possible aquest coneixement que facilitarà a l'alumne l'accés a una bibliografia més àmplia al llarg dels seus estudis.

El coneixement de les llengües modernes requerit per a l'obtenció dels títols es podrà acreditar presentant els certificats corresponents al nivell B1 de coneixement.

Acreditació del nivell de coneixement de llengües modernes:

1.- Els certificats aportats han de correspondre al nivell B1. Aquest nivell és el corresponent al de les proves d'idiomes moderns superades de les PAU (Proves d'Accés a la Universitat), al tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat de "nivell intermedi" així com també el "nivell 3" del Servei de Llengües Modernes de les Universitats Catalanes.

2.- S'acceptaran com a llengües modernes l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès.

3.- Caldrà presentar a la secretaria de l'ISCRVic una certificació ajustada al nivell requerit. Es valorarà i es resoldrà l'acceptació d'aquesta certificació.

 

PROGRAMES ESPECIALS

1. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que són graduades en Magisteri Infantil i/o de Primària

Els mestres d'Educació Infantil i Primària interessats a obtenir la DECA cal que cursin les següents assignatures corresponents als blocs teològic i pedagogicodidàctic:

 BLOC TEOLÒGIC    Introducció a la Teologia   4 ECTS 
   Moral Fonamental   4 ECTS 
   Introducció a l'Antic Testament   4 ECTS
   Introducció al Nou Testament   4 ECTS
 BLOC PEDAGOGICODIDÀCTIC    Pedagogia de la Religió   4 ECTS
   Didàctica de la Religió   4 ECTS

2. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que volen impartir l'assignatura de Religió a Secundària i a Batxillerat

2.1.- Per alumnes amb estudis de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia caldrà que cursin els següents ECTS:

 Psicologia de la Religió    4 ECTS 
 Fenomenologia de la Religió    4 ECTS
 Sociologia de la Religió  4 ECTS
 Pedagogia de la Religió  4 ECTS
 Didàctica de la Religió  4 ECTS
 Disseny curricular ESO  4 ECTS

 2.2.- Per alumnes amb títol previ de Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses (amb el bloc optatiu pedagogicodidàctic inclòs).