Pla d'estudis complet de Batxillerat i Llicenciatura (Grau i Màster) en Ciències Religioses (clicar per veure)

 

Programa 2018-2019

Primer quadrimestre (12 setembre 2018 / 18 gener 2019)

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Litúrgia (3r)
4ECTS
Joan Baburés
Seminari de Textos Cristians (1r)
4ECTS / Opt
Ester Busquets
DIMARTS
Dret canònic (3r)
4ECTS
Abel Pié
 
DIMECRES
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Rodolf Puigdollers
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Constantino J. Pérez de Diego
DIJOUS
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jean Hakolimana
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS - DECA
Ramon Rial
DIMECRES
(només Manresa)
Escatologia (2n)
4ECTS
David Compte
Ecumenisme (3r)
2ECTS (19.35 a 20.20h)
David Compte

 

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS Ètica (Ll)
4ECTS *
Ester Busquets
La diòcesi catalana a les portes del 1900: Morgades i Torras (Ll)
4ECTS *
David Cao
DIMARTS
Memòria documental: els arxius de  l'Església (Ll)
4ECTS
Irene Llop
Judaisme medieval (Ll)
4ECTS *
Irene Llop
DIMECRES
Religions comparades (Ll)
4ECTS *
Jordi Sidera
Sagraments (3r)
6ECTS
Rodolf Puigdollers
DIJOUS
Llengua hebrea II (Ll)
4ECTS
Bàrbara Virgil
Pentateuc i Llibres històrics (2n)
4ECTS
Jean Hakolimana

 

Segon quadrimestre (4 febrer 2019 / 7 juny 2019)

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Història de l'Església II (3r)
4ECTS
Josep Mª Masnou
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS - Opt / DECA
Toni Ortega
DIMARTS
Misteri de Déu (2n) 
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Núria Caum
 
DIMECRES
Moral Social (3r)
4ECTS
Xavier Bisbal
Moral Fonamental  (2n)
4ECTS - DECA
Xavier Bisbal
DIJOUS
Sociologia de la Religió (1r)
4ECTS *
Maria Forteza
Antropologia filosòfica (1r)
4ECTS
Joan Ordi
DIVENDRES
(només Manresa)
Cartes apostòliques (3r)
4ECTS
Begonya Palau
La figura femenina en els 
evangelis (Ll)
4ECTS *
Begonya Palau
  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Grec bíblic (1rl)
4ECTS
Ramon Torné
Història del Bisbat de Vic (Ll)
4ECTS *
Oriol Casellas
DIMARTS
La figura femenina en
els evangelis (Ll)
4ECTS *
Begonya Palau
Evangelis Sinòptics i Actes (2n)
6ECTS
Begonya Palau
DIMECRES
Introducció a l'Islam (Ll)
4ECTS *
Francesc Xavier Marín
Pensament medieval II (Ll)
4ECTS
Abel Miró
DIJOUS
Proves filosòfiques de Déu 
a l'època medieval (Ll)
4ECTS
Joan Ordi

 

 NOTES INFORMATIVES:

-Marcats amb aquest signe * són els Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

-Les assignatures de Sagraments i Evangelis Sinòptics i Actes tenen un creditatge de 6ECTS. Dos d'aquests sis crèdits seran de recerca i de treball no lectiu per part de l'alumnat.

 

ASSIGNATURES DE 1r, 2n i 3r de GRAU QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2018/2019

Assignatures

ECTS

Història de la Filosofia I 4
Història de la Filosofia II 4
Psicologia de la Religió 4
Teologia Fonamental 6
Metafísica 4
Fenomenologia de la Religió 4
Grec Bíblic 4
Metodologia general i teològica 2
Història de l'Església I 4
Moral de la vida 4
Antropologia Teològica 6
Patrologia 4
Llibres profètics 4
Teologia Espiritual 6
Mariologia 2
Moral de l'amor i de la sexualitat 4
Cristologia 6
Llibres sapiencials i Salms 4
Diàleg Interreligiós 2
Eclesiologia 6
Escrits Joànnics 4
Disseny curricular ESO 4

 

ASSIGNATURES DE GRAU I MÀSTER (4t i 5è) QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2018/2019

Assignatures                                                                ECTS     
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança 4
Història de la música sacra a Occident 4
Pensament medieval I 4
Llatí medieval 4
Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll 4
Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll 4
Relats de la passió 4
Relats de la infància 4
Medi bíblic 4
Llengua hebrea I 4
Art i patrimoni al Bisbat de Vic 4
Cristianisme i filosofia política 4
Metodologia de la tesina 5

 

LLENGÜES MODERNES

L'alumne haurà d'acreditar el coneixement d'una llengua moderna a més de la pròpia per poder obtenir el títol de Batxillerat (Grau). En el cas de la Llicenciatura (Màster) s'haurà d'acreditar el coneixement de dues llengües modernes. Tot i que aquest és un requisit per a l'obtenció del títol, s'aconsella obtenir el més aviat possible aquest coneixement que facilitarà a l'alumne l'accés a una bibliografia més àmplia al llarg dels seus estudis.

El coneixement de les llengües modernes requerit per a l'obtenció dels títols es podrà acreditar presentant els certificats corresponents al nivell B1 de coneixement.

Acreditació del nivell de coneixement de llengües modernes:

1.- Els certificats aportats han de correspondre al nivell B1. Aquest nivell és el corresponent al de les proves d'idiomes moderns superades de les PAU (Proves d'Accés a la Universitat), al tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat de "nivell intermedi" així com també el "nivell 3" del Servei de Llengües Modernes de les Universitats Catalanes.

2.- S'acceptaran com a llengües modernes l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès.

3.- Caldrà presentar a la secretaria de l'ISCRVic una certificació ajustada al nivell requerit. Es valorarà i es resoldrà l'acceptació d'aquesta certificació.

 

PROGRAMES ESPECIALS

1. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que són graduades en Magisteri Infantil i/o de Primària

Els mestres d'Educació Infantil i Primària interessats a obtenir la DECA cal que cursin les següents assignatures corresponents als blocs teològic i pedagogicodidàctic:

 BLOC TEOLÒGIC    Introducció a la Teologia   4 ECTS 
   Moral Fonamental   4 ECTS 
   Introducció a l'Antic Testament   4 ECTS
   Introducció al Nou Testament   4 ECTS
 BLOC PEDAGOGICODIDÀCTIC    Pedagogia de la Religió   4 ECTS
   Didàctica de la Religió   4 ECTS

2. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que volen impartir l'assignatura de Religió a Secundària i a Batxillerat

2.1.- Per alumnes amb estudis de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia caldrà que cursin els següents ECTS:

 Psicologia de la Religió    4 ECTS 
 Fenomenologia de la Religió    4 ECTS
 Sociologia de la Religió  4 ECTS
 Pedagogia de la Religió  4 ECTS
 Didàctica de la Religió  4 ECTS
 Disseny curricular ESO  4 ECTS

 2.2.- Per alumnes amb títol previ de Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses (amb el bloc optatiu pedagogicodidàctic inclòs).