El dissabte 26 de març, a les 19 hores, al Temple Romà de Vic tindrà lloc la segona de les conferències organitzades conjuntament pel Patronat d’Estudis Osonencs i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic en el marc de les vetllades filosòfiques sobre “l’enigma del mal”.

En aquest cas, el Doctor Bernat Torres, professor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i el principal especialista a casa nostra en l'obra del filòsof alemany Eric Voegelin, parlarà sobre la relació que hi ha entre el Mal i la Política per tal de posar de manifest quins són els nexes d’unió i les diferències entre aquests dos conceptes.

La conferència arriba en un moment on l'actualitat política internacional està marcada per la guerra entre Rússia i Ucraïna, cosa que en ressalta la rellevància donat que la pregunta per la relació entre el Mal i la Política emergeix amb molta força en situacions de conflicte com l’actual.

El coneixement de Bernat Torres sobre Eric Voegelin (Colònia, 1901- Palo Alto, 1985), permetrà entrar de ple en la seva obra, en la qual es troba la intenció d'aclarir les fonts de l'ordre i el desordre de les societats humanes, tenint en compte els aspectes materials, però també –i sobretot– els aspectes espirituals, sovint tan negligits per la ciència política.

Així, el dissabte 26 de març –en un acte obert a tothom i amb entrada gratuïta– s’exposarà al Temple Romà de Vic com el diagnòstic d’un dels principals filòsofs del segle XX encara és vigent avui i ens permet aprofundir en la nostra situació de crisi i de desorientació.


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook