L'ISCRVic, la UVic-UCC i el MEV, amb el suport i col.laboració de la DGAR, han realitzat de nou una jornada sobre Art i Cultura Religiosa a Catalunya, sota el marc de la Universitat d'Estiu de la UVic-UCC, que té la finalitat de compartir coneixements i promoure la cultura en un àmbit més ampli. Per aquest motiu, el dimarts 22 de juny, va tenir lloc l'aprofundiment entorn "Ortodòxia i Heretgia a l'Edat Mitjana", jornada que comptà amb la intervenció de persones idònies en aquest camp.

Molt sovint el mot "heretgia" es relaciona amb sectes i coneixements esotèrics o, en l'altre extrem, amb corrents de pensament pretesament legítims i silenciats per alguna voluntat malèvola. No obstant, la manera correcta d'entendre aquests conceptes passa, d'entrada, per una bona comprensió de la història del pensament cristià, que defineix i orienta progressivament les veritats de la fe, i després de les circumstàncies històriques de cada moment, que poden fer titllar d'heretgia certes opinions per raons de tipus polític. L'art medieval és testimoni del triomf de les postures considerades ortodoxes, fonamentals en el camp de la creació i del pensament.ío

Visualitza la consecució de la jornada (part del matí) en imatges en aquest enllaç

Flyer informatiu

 

IX jornada art cultura religiosa Catalunya 20 21


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook