El passat dilluns 1 de febrer es van iniciar les classes del segon quadrimestre dels cursos de Grau i Màster en Ciències Religioses.

S'ofereixen assignatures, matèries i cursos en format presencial (i telemàtic si escau), amb totes les mesures de seguretat que es requereixen, oberts a totes aquelles persones interessades en el fet religiós en general, i en el Cristianisme en particular, en relació i diàleg amb les diferents disciplines filosòfiques, humanístiques, teològiques, antropològiques i pedagògiques relacionades, amb modalitat tant per a estudiants oients com ordinaris.

Normativa matrícula 2Q

Graella d'assignatures / Pla d'estudis

En la graella d'assignatures podeu consultar, a més a més, els cursos de formació permanent del professorat de primària, secundària i cicles formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els/les mestres d'Educació Infantil i de Primària poden cursar la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per tal d'habilitar-se com a mestres de Religió a l'escola, en un sol curs acadèmic a Vic. També és possible cursar-la al Casal de l'església de Manresa.

Per qualsevol dubte seguim a la vostra disposició.


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook