El proppassat 21 de setembre es van iniciar els estudis de Grau i Màster en Ciències Religioses del curs 2020-21.

S'ofereixen assignatures, matèries i cursos oberts a totes aquelles persones interessades en el fet religiós en general, i en el Cristianisme en particular, en relació i diàleg amb les diferents disciplines filosòfiques, humanístiques, teològiques, antropològiques i pedagògiques relacionades, amb modalitat tant per a estudiants oients com ordinaris.

Normativa de matrícula pel curs 2020-21

GRAELLA D'ASSIGNATURES    /    ASSIGNATURES DEL PLA D'ESTUDIS

En la graella d'assignatures podeu consultar, a més a més, els cursos de formació permanent del professorat de primària, secundària i cicles formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Els/les mestres d'Educació Infantil i de Primària poden cursar la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per tal d'habilitar-se com a mestres de Religió a l'escola, en un sol curs acadèmic a Vic. També és possible cursar-la al Casal de l'església de Manresa.

Es garanteixen les mesures de seguretat necessàries.

Amb l'objectiu de compartir i facilitar el coneixement de temes puntuals i amb un equip docent excel.lent, l'ISCRVic pretén fer una obertura del seu pla d'estudis posant a l'abast de la persona la possibilitat de poder cursar una d'aquestes tres matèries concretes.

 ISCR Liturgia

 

ISCR Religions comparades

 

ISCR memoria documental


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook