El passast dilluns 23 de setembre va tenir lloc l'inici del primer quadrimestre de les assignatures dels cursos de Grau i Màster en Ciències Religioses del curs 2019-20.

S'ofereixen assignatures, matèries i cursos oberts a totes aquelles persones interessades en el fet religiós en general, i en el Cristianisme en particular, en relació i diàleg amb les diferents disciplines filosòfiques, humanístiques, teològiques, antropològiques i pedagògiques relacionades, amb modalitat tant per a estudiants oients com ordinaris.

Consulta de la nova normativa de matrícula pel curs 2019-20 (clicant a sobre)

GRAELLA D'ASSIGNATURES        /        ASSIGNATURES DEL PLA D'ESTUDIS

En la graella d'assignatures podreu consultar els cursos de formació permanent del professorat de primària, secundària i cicles formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els/les mestres d'Educació Infantil i de Primària poden cursar la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per tal d'habilitar-se com a mestres de Religió a l'escola, en un sol curs acadèmic, tant a Vic (Seminari Vic) com a Manresa (Casal de l'església de Manresa).

Agraïm a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya el seu suport i col.laboració.


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook